iFocus meet vervuilingsgraad Houthavens-gebied

iFocus is onlangs in opdracht van Port of Amsterdam gestart met een eerste meting van de vervuilingsgraad van het water in het gebied Houthavens. Deze eerste meting is onderdeel van een viertal kwartaalmetingen, waarmee iFocus op een objectieve manier de vervuiling op zowel het water als op de oevers inzichtelijk maakt.

 

Port of Amsterdam heeft een schoon areaal als ambitie. De monitoring heeft als doel om de huidige prestatie op het gebied van zwerfafvalbeheersing in beeld te brengen. Wie kan welke maatregelen treffen om de vervuiling te verminderen of tegen te gaan?

Ontwikkelingen tijdens het jaar

Met deze nulmeting hebben we niet alleen de huidige vervuilingsgraad in kaart gebracht, maar zetten we ook een eerste stap in het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen van de vervuiling gedurende het jaar. Tevens wordt tijdens de metingen het type afval en de hoeveelheid afval in beeld gebracht. Ook wordt gekeken of er herleidbaar afval (van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden) wordt aangetroffen.

Effectieve maatregelen

De resultaten van de metingen dienen als basis voor de zwerfafvalbeheersing van het gebied. Zo kunnen aan de hand van de resultaten effectieve maatregelen worden genomen om de hoeveelheid afval te minimaliseren. Zowel Port of Amsterdam als haar partners – gemeente Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat – zien namelijk graag een schoon havengebied.

Nieuwsartikelen

Met gepaste trots terugkijken

Met gepaste trots terugkijken

iFocus heeft ook in 2023 weer tal van metingen verricht en trainingen verzorgd. Maar we hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling en lancering van de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’. En daar zijn we trots op.    Als iFocus vinden we het...

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

   Op donderdag 21 september heeft het CROW tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 gepubliceerd. Mede door de expertise van iFocus voldoet de KOR weer volledig aan de huidige standaarden en...

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een...

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws