iFocus meet vervuilingsgraad Houthavens-gebied

iFocus is onlangs in opdracht van Port of Amsterdam gestart met een eerste meting van de vervuilingsgraad van het water in het gebied Houthavens. Deze eerste meting is onderdeel van een viertal kwartaalmetingen, waarmee iFocus op een objectieve manier de vervuiling op zowel het water als op de oevers inzichtelijk maakt.

Port of Amsterdam heeft een schoon areaal als ambitie. De monitoring heeft als doel om de huidige prestatie op het gebied van zwerfafvalbeheersing in beeld te brengen. Wie kan welke maatregelen treffen om de vervuiling te verminderen of tegen te gaan?

Ontwikkelingen tijdens het jaar

Met deze nulmeting hebben we niet alleen de huidige vervuilingsgraad in kaart gebracht, maar zetten we ook een eerste stap in het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen van de vervuiling gedurende het jaar. Tevens wordt tijdens de metingen het type afval en de hoeveelheid afval in beeld gebracht. Ook wordt gekeken of er herleidbaar afval (van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden) wordt aangetroffen.

Effectieve maatregelen

De resultaten van de metingen dienen als basis voor de zwerfafvalbeheersing van het gebied. Zo kunnen aan de hand van de resultaten effectieve maatregelen worden genomen om de hoeveelheid afval te minimaliseren. Zowel Port of Amsterdam als haar partners – gemeente Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat – zien namelijk graag een schoon havengebied.