Praktijktrainingen Openbare Ruimte

Praktijktrainingen vormen een essentieel instrument voor het verbeteren van zowel de beeldkwaliteit van de openbare ruimte als de professionele samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Welke praktijktrainingen geeft iFocus?

iFocus geeft praktijktrainingen aan gemeenten, aannemerij en woningcorporaties. Elke training is maatwerk. Samen met de opdrachtgever stemmen wij het doel, de inhoud, diepgang en de werkwijze af. Zo zorgen wij ervoor dat de training goed aansluit bij het doel, niveau en werk van de deelnemers/cursisten. 

Zo verzorgt iFocus onder andere onderstaande trainingen:

Praktijktraining Werken met Beeldkwaliteit

Na de Praktijktraining Beeldkwaliteit weten de deelnemers niet alleen wat het is, maar ook hoe je beeldkwaliteit toepast. Zo leren de deelnemers op basis van theorie en opdrachten in de praktijk hoe je beeldkwaliteit inzet, hoe je kunt meten, hoe je de informatie moet interpreteren, welke keuzes je moet maken en hoe je op basis van de resultaten kan sturen.

Deze training is met name geschikt voor beleidsmedewerkers en beheerders, maar ook voor de aannemerij.

Praktijktraining Opfrissen kennis beeldkwaliteit

De Praktijktrainingen Beeldgericht werken zijn altijd trainingen op maat. Naast dat de deelnemers tijdens de training hun kennis omtrent Beeldkwaliteit actualiseren, gaan we ook specifiek in op het gewenste onderwerp. Zo bespreken we wat er in de KOR 2023 staat omtrent dit onderwerp en behandelen we de bijbehorende meetmethodes. Vervolgens gaan we naar buiten om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld onkruid, zwerfafval, bijplaatsingen of straatreiniging.

Deze training is met name geschikt voor mensen die al bekend zijn met beeldkwaliteit, maar de kennis willen opfrissen.

Praktijktraining Werken met Beeldkwaliteit

Tijdens de Praktijktraining Werken met Beeldbestek leren we de deelnemers hoe te werken met beeldbestek. We raden aan om een dergelijke training in te zetten bij de start van een bestek (samenwerking) tussen bijvoorbeeld gemeenten en aannemers. Op deze manier weet elke partij wat er van hen wordt verwacht en hoe er moet worden omgegaan met afwijkingen.Tijdens de training gaan we dieper in op wat er in een (RAW)bestek kan staan (of staat), hoe je het moet lezen en gebruiken, welke beeldmeetlatten daarbij horen, wat je verantwoordelijkheden zijn en hoe je het beste kunt samenwerken. Ook komen bestekmeldingen en verrekeningen aan bod.

Deze training is met name geschikt voor directievoeders, toezichthouder, projectleiders, werkvoorbereiders, voormannen.

praktijktrainingen-beeldkwaliteit

Waarom zijn praktijktrainingen zo belangrijk?

Trainingen omtrent beeldkwaliteit zijn belangrijk omdat ze concrete ervaringen en praktische vaardigheden faciliteren voor het omgaan met specifieke situaties binnen het beheer van de beeldkwaliteit. De praktijktrainingen dragen direct bij aan kennis en kunde van werken met beeldkwaliteit binnen de openbare ruimte. Daarnaast legt het de basis  voor de onderlinge relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door goed op de hoogte te zijn is directievoering, inhoudelijke communicatie en een pragmatische samenwerking mogelijk.Waarom bij iFocus een praktijktraining volgen?

iFocus voert als gevestigde naam binnen de kwaliteitsbeoordeling van de leefomgeving al sinds jaar en dag in opdracht van gemeenten, woningcorporaties en uitvoerders allerlei soorten metingen uit. Daarnaast nemen wij ook actief deel aan de werkgroep die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de KOR 2023. Hierdoor weten wij zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk precies welke uitdagingen heersen in ons werkveld en hoe deze kunnen worden opgelost. Onze opdrachtgevers typeren onze werkwijze als persoonlijk, betrokken en op maat gesneden.

praktijktrainingen-beeldkwaliteit-1

Deelnemen aan een praktijktraining of een praktijktraining organiseren vanuit jouw organisatie?

Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@focus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad om de mogelijkheden omtrent een praktijktraining te bespreken.