Monitoring

iFocus voert verschillende vormen van monitoring uit in de openbare ruimte veelal voor gemeenten.
Er zijn specifieke vormen van monitoring voor verschillende doeleinden.
Wij maken gebruik van het Apptimize Platform waarop de metingen realtime direct op te vragen zijn.
Er bestaan verschillende soorten metingen;

.et_pb_image_0 .et_pb_image_wrap, .et_pb_image_0 img { width: 100%; object-fit: cover; }
Bestekmetingen

Bestekmetingen

Bestekmetingen, ook wel bekend als contractmetingen, opnemingen en termijnmetingen, zijn cruciaal om de kwaliteit van uitgevoerd werk te toetsen. Ook zorgen bestekmetingen voor een soepele samenwerking en financiële afhandeling tussen opdrachtgever en aannemer.

Beleidsmetingen

Beleidsmetingen in de openbare ruimte worden uitgevoerd om de effectiviteit, efficiëntie en impact van beleidsmaatregelen te meten en te monitoren.

Beleidmetingen
Bestekmetingen

Inventarisaties en inspecties

Inventarisatie en inspecties in de openbare ruimte worden uitgevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige bezit. Hierdoor kunnen realistische kostenramingen worden gemaakt voor het op orde brengen en behouden van de basis.

Monitoring van bijplaatsingen

Een monitoring van bijplaatsingen in de openbare ruimte helpt gemeenten hun afvalprobleem in kaart te brengen en te begrijpen waar, maar bovenal waarom er bijplaatsingen in hun gemeente plaatsvinden. Altijd met als doel de leefbaarheid van de leefomgeving te herstellen.

Beleidmetingen

Nulmetingen

Nulmetingen in de openbare ruimte fungeren voor gemeenten en uitvoerders als basis voor een effectief beheer van de kwaliteit. Nulmetingen maken het mogelijk om geïnformeerde beslissingen te nemen en realistische voorwaarden te stellen voor alle betrokken partijen.

Monitoringsplan

Een monitoringsplan waarborgt een gestructureerde aanpak voor het verzamelen van gegevens om gemeentelijke vraagstukken op te lossen. Het maakt het mogelijk om het beheer en de kwaliteit van de openbare ruimte te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Beleidmetingen
Implementatie Beeldkwaliteit

Praktijktrainingen

Praktijktrainingen vormen een essentieel instrument voor het verbeteren van zowel de beeldkwaliteit van de openbare ruimte als de professionele samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Quick Scan begroting

De Quick Scan levert op korte termijn middels een schouw, naast een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen, ook een direct implementeerbaar doorrekenrapport voor het te voeren beleid.

Beleidmetingen

Projecten

3B Wonen

3B Wonen

Beeldsystematiek maakt resultaatgerichte sturing mogelijk. Er worden immers vanuit beeldkwaliteit...

Lees meer