Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers

Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een direct implementeerbaar doorrekenrapport voor het te voeren beleid. Tijdens de voorbereidingen van een begroting of voorjaarsnota zeer relevant.

Het beheer van de leefomgeving lijkt eenvoudig. Toch is dit een complexe taak. Want hoe bereik je een optimaal resultaat met het beschikbare budget? En hoe zet je mensen en middelen op een zo efficiënt mogelijke manier in? En wanneer schakel je eigenlijk externe partijen in? Met de Quick Scan krijgt u onder andere antwoord op deze veelgestelde vragen.

Met de begroting in aantocht en de eventuele aanpassingen in de voorjaarsnota biedt dit een unieke kans.

Waarom de actuele staat in kaart brengen met een Quick Scan?

Het is belangrijk om beleid te voeren dat gebaseerd is op de actuele staat van de openbare ruimte. Dat klinkt logisch, maar dat is het om tal van redenen niet altijd. Door de actuele staat van zowel de kwaliteit van de leefomgeving als de benodigde financiën in beeld te brengen, krijgt men beter grip op het beheer en onderhoud. Er wordt getoetst of het huidige beleid volgens de beeldkwaliteit zichtbaar is en of de benodigde middelen voor het behalen van deze kwaliteit aanwezig zijn.

 

 

 

Wat houdt de Quick Scan in?

1- Interviews met belanghebbenden garanderen maatwerkoplossing

We starten met het interviewen van alle belanghebbenden. Aan de hand van deze gesprekken brengen we de verschillende vraagstukken en specifieke kenmerken van de gemeente in kaart. Zo garanderen we dat oplossingen die we aanbieden ook echt toepasbaar zijn voor de gemeente. Zelfs bij het uitvoeren van een Quick Scan verkiezen we kwalitatief maatwerk boven snelheid.

2- Inzicht in kwaliteit met het Apptimize Platform

Na de interviews starten we met het beoordelen van de beeldkwaliteit van de geselecteerde arealen. We voeren de beeldkwaliteitsmetingen uit en controleren of de huidige situatie nog wel klopt met de beschikbare kaarten van het gebied. De gemeten kwaliteit maken we vervolgens per beheerthema en beheergebied inzichtelijk in het interactieve Apptimize Platform. Zo kijk jij mee met wat er buiten wordt gemeten.

3- Doorrekenen van beheerkosten zorgt voor toekomstbestendig beleid

Op basis van de gemeten realiteit worden de kosten van het beheer en onderhoud doorgerekend en vergeleken met de huidige budgetten. Beheerorganisaties krijgen aan de hand van de doorrekeningen advies over de budgetverdeling. Een belangrijke stap.

 

Quick Scan aanvragen

Op korte termijn op zoek naar oplossingen voor de bestuurlijke uitdagingen in uw gemeente? Vraag dan snel een Quick Scan aan waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte wordt getoetst aan zowel de ambities als de beschikbare budgetten. Met de resultaten toetst u uw eigen organisatie aan de landelijke normen.

Samen werken we aan een prettige leefomgeving voor bewoners, gebruikers en ondernemers.

Quick Scan aanvragen? Neem contact op met Hessel Randeraad via Hessel.Randeraad@ifocus.nl of 06 46 75 13 81.