Beleidsmetingen van de openbare ruimte

Beleidsmetingen in de openbare ruimte worden uitgevoerd om de effectiviteit, efficiëntie en impact van beleidsmaatregelen te meten en te monitoren.

Wat houdt een beleidsmeting in?

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De raad bepaalt op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt. Gemeenten laten periodiek objectieve metingen uitvoeren om een compleet beeld te krijgen van de visuele kwaliteit van hun bezittingen. Ze omvatten vaak meerdere aspecten van de openbare ruimte en worden uitgevoerd om de effectiviteit van beleidsmaatregelen te evalueren. De resultaten genereren ook sturingsinformatie.

Deze metingen, ook bekend als beleidsschouwen, tonen of de kwaliteit voldoet aan de gestelde ambities en hoe deze zich ontwikkelt. Het CROW heeft hiervoor richtlijnen opgesteld en het advies is om elk seizoen, dat wil zeggen 4 keer per jaar, te monitoren.

Omdat beleidsmetingen in een gemeente plaatsvinden in diverse gebieden zoals woonwijken, parken, speeltuinen, bedrijventerreinen, kan voor elk type gebied een specifieke aanpak worden toegepast om de ontwikkeling van de kwaliteit nauwlettend te volgen. Zo wordt via de beleidsschouw bijvoorbeeld duidelijk:

 • of verschillen in aanpak van invloed zijn op de kwaliteit;
 • of uitvoerende partijen voldoen aan de afspraken;
 • waar investeringen nodig zijn om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen.

Beleidsmetingen helpen bij het toewijzen van investeringen aan gebieden waar dit het meest nodig is en bieden inzicht in de prestaties van uitvoerende partijen. Ze zijn cruciaal voor strategische planning en beleidsbeslissingen met betrekking tot de ontwikkeling en het onderhoud van de openbare ruimte.

Voor welke gemeenten zijn beleidsmetingen bedoeld?

Beleidsmetingen zijn aan te raden voor alle gemeenten die gericht willen sturen en effectief gemeentelijke gelden voor de openbare ruimte willen besteden.

Waarom iFocus voor een beleidsmeting in de publieke buitenruimte?

iFocus voert beleidsmetingen uit voor gemeenten in heel Nederland. De resultaten worden gebruikt door beheerders voor sturing en gedeeld met de gemeenteraad en inwoners. Met jarenlange ervaring en deskundige inspecteurs biedt iFocus maatwerk en denkt mee met de behoeften van elke gemeente.

Vertrouwde werkwijze bij beleidsmetingen

Stap 1: Startgesprek

Bij het startgesprek maken we kennis en verkennen we de behoeften van de gemeente. We bespreken hoe de gemeente de verkregen sturingsinformatie wil gebruiken. Samen bekijken we hoe we de beleidsmetingen het beste kunnen uitvoeren, of het nu gebaseerd is op een Integraal Beheer Openbare Ruimte Plan (IBOR-plan) of op specifieke thema’s. Mogelijk in combinatie met bestekmetingen door specifieke beeldmeetlatten toe te voegen. Kortom als maatwerk nodig is, zorgen we ervoor dat dit in overeenstemming met de CROW-normen gebeurt.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

We adviseren over de inrichting in het Apptimize Platform met behulp van beheergronden, kaarten en andere geografische gegevens van de gemeente. Door de verschillende gebieden afzonderlijk te configureren volgens de rastermethode, zorgen we ervoor dat onze schouwers de beoordelingen nauwkeurig kunnen toewijzen aan de juiste gebieden of thema’s.

Stap 3: Uitvoeren van beleidsmeting

Nadat de gebieden en de te meten elementen (beeldmeetlatten) zijn ingesteld, vragen we de gemeente om een laatste controle van de verschillende meetpunten. We controleren ook of er geen infrastructurele projecten lopen. Daarna gaan onze schouwers het veld in en houden we nauw contact als team. De schouwcoördinator voert steekproefsgewijs controles uit op de gemeten elementen.

Stap 4: Verwerken van resultaten tot beleidsmemo.

Zodra het schouwteam klaar is met meten, stellen we binnen korte termijn een samenvatting van de resultaten op. Na de laatste meting ontvangt de gemeente een jaarrapportage,. Deze rapportage wordt per e-mail verstuurd en bespreken we altijd telefonisch, digitaal of tijdens een persoonlijk bezoek. We evalueren het afgelopen jaar en bekijken eventuele aanpassingen voor het volgende jaar volgens het Plan-Do-Check-Act-principe.

Stap 5: Ondersteuning bij vervolgtraject

Om optimaal te profiteren van de beleidsmetingen, bieden we indien gewenst de expertise van onze adviespartners van Cyber Advies aan bij de analyse van de jaarrapportages. Op deze manier kan een gemeente altijd op basis van de resultaten concrete vervolgstappen ondernemen.

Uit welke onderdelen bestaat een beleidsmemo van iFocus?

Hoewel beleidsmetingen soms van elkaar kunnen verschillen vanwege hun uiteenlopende doelen, omvatten de memo’s van beleidsmetingen altijd de volgende onderdelen:

 • Overzicht van de uitgevoerde metingen
  Dit omvat informatie over de locaties en de frequentie van de metingen die zijn uitgevoerd.
 • Beoordeling van de kwaliteit
  Een samenvatting van de resultaten, waarbij wordt aangegeven of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en doelstellingen.
 • Analyse van trends
  Eventuele trends of patronen die zijn waargenomen tijdens de metingen worden geanalyseerd en beschreven.
 • Aanbevelingen
  Gebaseerd op de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor eventuele verbeteringen of vervolgstappen die genomen kunnen worden.
 • Conclusie
  Een algemene conclusie over de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en eventuele aanbevolen acties.

  Meer informatie of een beleidsmeting laten uitvoeren?

  Vragen over onze beleidsmetingen of benieuwd naar de kosten? Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.