Woonopmaat
Dit doen wij / Pilotmeting Woonopmaat

Pilotmeting Woonopmaat

Woonopmaat heeft ervoor gekozen om vanuit de wijkopzichters kennis te maken met de mogelijkheden van beeldkwaliteit, door een pilotmeting uit te voeren in een dertigtal complexen.

Hierbij is het mogelijk de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimten op een uniforme wijze te meten en te objectiveren. Het leidende principe is dat via de systematiek iedereen op dezelfde wijze kijkt en hetzelfde ziet. Er ontstaat een eenduidig kader voor Woonopmaat, beheerders en bewoners om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een portiek.

De resultaten delen we met meerdere disciplines in de organisatie, waarna er mogelijk een vervolg komt.