Inventarisatie en inspecties in de openbare ruimte

Inventarisatie en inspecties in de openbare ruimte worden uitgevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige bezit. Hierdoor kunnen realistische kostenramingen worden gemaakt voor het op orde brengen en behouden van de basis.

Wat houden inventarisaties en inspecties van de openbare ruimte in?

Inventarisaties en inspecties brengen gemeenten en aannemers op de hoogte van de actuele situatie van het bezit. Waar een inventarisatie vastlegt wat er aanwezig is en waar, beoordeelt een inspectie de kwaliteit van het bezit. Beide activiteiten vormen belangrijke input voor het opstellen van het beleid, de bestekken en het nemen van besluiten.

De resultaten van inventarisaties en inspecties maken het voor opdrachtgevers en adviesbureaus zoals Cyber Advies mogelijk om op basis van de realiteit een beleidsplan te schrijven over het op niveau brengen en onderhouden van het betreffende bezit.

Ze dragen bij aan;

 • Doelmatige besluitvorming binnen beheer, beleid en organisatie
 • Goede samenwerking tussen gemeenten en uitvoerende partijen
 • Efficiënt gebruik van gemeentelijke gelden
 • Een prettige leefomgeving

Hoewel ze apart kunnen worden uitgevoerd, vullen inventarisaties en inspecties elkaar aan en zijn ze van onschatbare waarde voor effectief beheer en onderhoud.

inventarisatie-inspectie-openbare-ruimte
inventarisatie-inspectie-openbare-ruimte-2

Voor welke gemeenten zijn inventarisaties en inspecties bedoeld?

We adviseren alle gemeenten die hun bezit beter willen beheren om inventarisaties en/of inspecties uit te laten voeren.

iFocus biedt maatwerkoplossingen voor diverse terreinen, zoals;

 • Groen
 • Beplanting
 • Afvalbakken
 • (Straat)meubilair
 • Wortelopdruk
 • Overbodige verharding
 • Oevers en beschoeiing

Waarom iFocus voor een inventarisatie of inspectie in de publieke buitenruimte?

Onze persoonlijke aanpak en ervaring maken het verschil. We streven naar een nauwe samenwerking met gemeenten om zo tot de beste oplossingen te komen. Gedurende het gehele proces betrekken we de gemeente om eigenaarschap te creëren en te zorgen dat de activiteiten zijn gebaseerd op de wensen en eisen.

Vertrouwde werkwijze bij inventarisaties en inspecties

Stap 1: Startgesprek

Startgesprek over plan van aanpak, planning, acties en uitgangspunten en de beoogde toepassing van de resultaten.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

We adviseren over de inrichting van de software, importeren de relevante shapefiles met beheerondergronden en sturen deze ter controle terug aan de opdrachtgever.

Stap 3: Uitvoeren van inventarisaties en/of inspecties

Zodra de software inrichting is goedgekeurd checken we of er geen infrastructurele projecten plaatsvinden. Dan gaan we aan de slag en houden tijdens de werkzaamheden contact met de opdrachtgever. Onze schouwcoördinatoren voeren steekproefsgewijs controles uit en zijn altijd aanwezig bij de opstart van het project.

Stap 4: Verwerken van resultaten tot rapportage.

Na ontvangst van de laatste resultaten bundelen onze adviseurs alles tot een overzichtelijke rapportage. We bespreken die uitgebreid op locatie. iFocus levert ook de bijgewerkte shapefiles aan, zodat deze in het eigen beheersysteem van de gemeente makkelijk kunnen worden geïmporteerd.

Stap 5: Ondersteuning bij vervolgtraject

Na oplevering kunnen we de resultaten indien gewenst aanleveren bij een adviesbureau zoals onze partner Cyber Advies. Op basis van de resultaten en ten behoeve van effectief beleid, dient er een vervolg te worden gegeven.

Uit welke onderdelen bestaat een rapportage van iFocus?

Een rapportage van een inventarisatie of inspectie bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding
  Een beknopte introductie waarin het doel en de scope van de inventarisatie of inspectie worden uiteengezet.
 • Beschrijving van het object of gebied
  Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp van de inventarisatie of inspectie, inclusief relevante achtergrondinformatie.
 • Methodiek
  Een uitleg van de methoden en technieken die zijn gebruikt tijdens de inventarisatie of inspectie, inclusief eventuele standaarden of richtlijnen die zijn gevolgd.
 • Bevindingen
  Een overzicht van de waarnemingen en resultaten die zijn verkregen tijdens de inventarisatie of inspectie, weergegeven per categorie of aspect.
 • Analyse
  Een analyse van de bevindingen, waarbij eventuele patronen, trends, of problemen worden geïdentificeerd en geëvalueerd.
 • Conclusies
  Een samenvatting van de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken op basis van de bevindingen en analyse.
  Aanbevelingen: Specifieke aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen of verbeteringen die moeten worden overwogen op basis van de conclusies van de inventarisatie of inspectie.
 • Bijlagen
  Aanvullende informatie, zoals grafieken, tabellen, foto’s die de bevindingen ondersteunen. Geactualiseerde shapefile om in het eigen systeem te kunnen zetten.
  inventarisatie-inspectie-openbare-ruimte-4

  Inventarisatie en/of inspectie laten uitvoeren?

  Vragen over onze inventarisaties en inspecties of benieuwd naar de kosten? Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.