Project Gemeente Noordwijk

Bijplaatsingen in beeld

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk wil in het kader van haar nieuwe Grondstoffenbeleidsplan de bijplaatsingen rondom containers in beeld hebben. Sinds januari 2022 ligt de inzameling van het afval bij één partij. Om mogelijke gevolgen in kaart te brengen laat de gemeente Noordwijk bijplaatsingen vier keer per jaar monitoren. Wij brengen het volgende in beeld:

• Zijn er bijplaatsingen aanwezig?
• Wat is de oorzaak? Bewonersgedrag of technisch functioneren?

De meetresultaten laten zien waar en wat de knelpunten zijn bij aangetroffen bijplaatsingen.

Projecten

3B Wonen

3B Wonen

Beeldsystematiek maakt resultaatgerichte sturing mogelijk. Er worden immers vanuit beeldkwaliteit...

Lees meer