Bestekmetingen voor woningcorporaties

Bestekmetingen, ook bekend als contractmetingen of opnemingen, zijn essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit van uitgevoerd werk. Ze bevorderen een soepele samenwerking en financiële afhandeling tussen opdrachtgever en aannemer. Deze metingen zijn inzetbaar voor zowel groenbestekken als schoonmaakonderhoud.

Wat is een besteksmeting voor woningcorporaties?

Bestekmetingen komen voort uit een beeldbestek. Deze standaard systematiek zorgt ervoor dat bestekken en contracten voldoen aan uniforme methoden, wettelijke afspraken en technische eisen. Het doel van een bestekmeting bij een beeldbestek is om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te controleren en te verifiëren of deze voldoen aan de gestelde prestatie-eisen en afspraken uit het beeldbestek. Deze metingen vinden doorgaans elke betalingstermijn plaats, dat wil zeggen iedere 4 weken, in totaal 13 termijnen per jaar. De resultaten van de bestekmetingen kunnen gebruikt worden voor de directievoering en als uitgangspunt voor bouwvergaderingen. Hierdoor wordt transparantie en naleving van de contractuele afspraken gewaarborgd tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Voor het schoonmaakonderhoud kan men ook een beeldbestek maken, de basis ligt dan in de kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. De systematiek werkt hetzelfde als bij het groen er is alleen geen gestandaardiseerde verrekenmethode aangekoppeld.  De resultanten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit te evalueren en als uitgangspunt bij het opstellen van een contract.bestekmetingen-openbare-ruimte

Voor welke woningcorporaties zijn bestekmetingen bedoeld?

We raden alle woningcorporaties aan om bestekmetingen uit te (laten) voeren bij opdrachten volgens een beeldbestek. Bestekmetingen zorgt voor gedegen input voor de bouwvergaderingen, maar ook voortdurende monitoring van de  contractafspraken. De resultaten kunnen eventueel gebruikt worden bij het verrekenen van de betalingstermijn.

Waarom iFocus voor een besteksmeting?

De bestekmetingen van iFocus worden uitgevoerd door CROW-gecertificeerde Inspecteurs Beeldkwaliteit. Onze Inspecteurs voeren in opdracht van woningcorporaties dagelijks bestekmetingen uit. Met onze objectieve beoordelingen, persoonlijke aanpak en bewezen werkwijze zorgen wij voor een efficiënte afhandeling van de werkzaamheden.

Ook kunnen wij woningcorporaties ondersteunen om, aan de hand van het bestaande frequentiebestek voor schoonmaakonderhoud, een beeldbestek te maken.

Vertrouwde werkwijze bij besteksmeting voor woningcorporaties

Stap 1: Startgesprek

Voorafgaand aan de bestekmetingen hebben we een kennismakingsgesprek waarin we bespreken wat u van ons kunt verwachten. We gaan in op uw beleid en bekijken het specifieke bestek. Hierbij kijken we of er maatwerk vereist is en hoe we dit integreren in onze bestekmetingen. Dit startgesprek legt een solide basis voor een vruchtbare samenwerking gedurende het hele jaar.

Stap 2: Inrichten Apptimize Platform

Nadat wij zijn voorzien van het beeldbestek, de benodigde informatie en alle kaarten, adviseren wij bij het inrichten van de meetsoftware in het Apptimize Platform. De termijnstaten kunnen desgewenst ook ingevoerd worden.

Stap 3: Controleren en steekproefgrootte bepalen

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, is het essentieel dat we duidelijk weten welke meetlocaties binnen het bestek vallen. Daarom controleren we altijd samen met u welke locaties in aanmerking komen. Vervolgens bepalen we in overleg de juiste steekproefgrootte.

Stap 4: Uitvoeren van metingen

Zodra de software gereed staat en er in overleg is besloten welke meetlocaties worden gemeten, gaan onze CROW-gecertificeerde Inspecteurs Beeldkwaliteit aan de slag. De schouwcoördinator  controleert steekproefsgewijs de gemeten elementen en houdt contact met de woningcorporatie.

Stap 5: Schouwrapportage en analyse

Zodra alle bestekmetingen zijn afgerond, stellen we een samenvatting van de resultaten op. Deze samenvatting, ook bekend als bestekmemo of schouwrapportage, wordt snel geleverd. In de memo geven we een helder oordeel over de eventuele verrekening van kosten. Vervolgens bespreken we de memo. Daarnaast sturen wij altijd een oren en ogen verslag toe van alles wat onze collega’s is opgevallen.

Uit welke onderdelen bestaat een besteksmemo van iFocus?

Een memo bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen;

 • Totaal resultaten van de objectieve opname
  Een totaaloverzicht van de resultaten die zijn verkregen tijdens de besteksmetingen.
 • Resultaten per thema of gebied
  Een overzicht van de resultaten per thema of gebied.
 • Resultaten per beeldmeetlat
  Een overzicht van de resultaten per beeldmeetlat.
 • Incidentenuitdraai
  Uitgebreid en gedetailleerd overzicht van incidenten.
 • Oren en ogen verslag
  Verzameling van bijzonderheden die tijdens de metingen zijn waargenomen.
 • Opzet voor termijnverrekening
  Een getailleerd overzicht van kortingen die gehanteerd zouden mogen worden per bestekpost.
  bestekmetingen-openbare-ruimte-2

  Een bestekmeting voor woningcorporaties laten uitvoeren?

  Neem vrijblijvend contact met ons op via 06 19 40 52 33 of jackie.plug@ifocus.nl.