Pre wonen

Nulmeting & training wijkbeheerders

Pré Wonen

Pré Wonen heeft na een succesvolle pilotmeting, waarbij twee buurtbeheerders waren aangehaakt besloten het totale bezit op basis van beeldkwaliteit in beeld te brengen.

We nemen hierbij ook de collega buurtbeheerders mee door middel van een training waarbij praktijkvoorbeelden leidend zijn. Beeldkwaliteit sluit aan bij de beleving van bewoners.