Training Beeldkwaliteit voor Woningcorporaties

Een training in beeldgericht werken voor woningcorporaties is essentieel voor het meten van de kwaliteit en de daaropvolgende interne en externe communicatie over de resultaten. Personeel leert tijdens een training namelijk hoe ze op een uniforme wijze moeten kijken naar de kwaliteit van het bezit en hoe ze dit vervolgens moeten vastleggen. Want alleen door op een uniforme wijze de kwaliteit vast te leggen, is interne en externe effectieve communicatie mogelijk. Een belangrijk onderdeel bij de inzet van beeldkwaliteit als tool is uniformiteit bij het meten.

Wat houdt een training Beeldkwaliteit in?

De basis van werken met beeldkwaliteit is om een schone, hele en veilige omgeving te creëren die uniform en zo objectief mogelijk meetbaar is. Daarom bestaat een training beeldkwaliteit voor woningcorporaties naast een theoretisch deel ook uit een praktisch deel, waarbij we met name de focus leggen op de beleving en het resultaat in plaats van de technische aspecten. We leggen namelijk vast wat we zien, niet wat we ervan vinden. Ook benadrukken we tijdens de trainingen het belang van algemene ruimtes in wooncomplexen, aangezien deze zowel voor bewoners als bezoekers beeldbepalend zijn.

Onderdeel van de training is het meten van beeldkwaliteit in de praktijk. We meten op basis van Kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. De catalogus bestaat uit beeldmeetlatten, een meetinstructie en een begrippenlijst. Elke meetlat beschrijft 5 kwaliteitsniveaus (A+ t/m D). Ieder niveau bestaat uit een foto die een indicatie geeft van de situatie, een algemene omschrijving en technische normen op basis waarvan een score wordt gegeven.

De omschrijving van de kwaliteitsniveaus is als volgt;

A+ = brandschoon (nieuw)
A =  schoon
B =  begint er minder schoon uit te zien (niet storend)
C =  ziet er vuil uit (begint storend te worden)
D =  zeer vuil (duidelijk storend/gevaarlijk)

praktijktrainingen-beeldkwaliteit

De voordelen van een training beeldgericht werken

Trainingen omtrent beeldkwaliteit voor woningcorporaties zijn belangrijk omdat ze vaardigheden faciliteren voor het omgaan met specifieke situaties binnen het beheer van de beeldkwaliteit.

Het voordelen van het volgen van een training:

 • Draagvlak creëren voor het uitvoeren van de metingen.
 • Het personeel gaat door de ogen van de gebruiker kijken naar het bezit. 
 • Het levert uniformiteit op en biedt een sturingsinstrument voor de uitvoering. 
 • Het stoomt de medewerkers klaar om zelfstandig beeldkwaliteitsmetingen uit te voeren. 
 • Het verkrijgen van een middel om met gebruikers te kunnen communiceren.

Daarnaast krijgen deelnemers tips hoe je op de meest logische manier een meting kunt uitvoeren.

De bewezen werkwijze van iFocus bij een training

Startgesprek

Voordat de traning gaat plaatsvinden, bespreken we een plan van aanpak, de planning, de acties en alle uitgangspunten. We willen namelijk zeker weten dat de training voldoet aan de beoogde toepassing. 

Individuele aandacht

Tijdens de training sturen we op individuele aandacht. We geven duidelijk uitleg over hoe te meten, zodat de medewerkers direct na de training hun kennis kunnen toepassen en productiever kunnen meten. We bespreken uitgebreid op locatie de voordelen, de werking van de beeldkwaliteit en het gebruik van de tablet met het Apptimize Platform.

Waarom iFocus voor een training Beeldgericht werken?

iFocus heeft veel praktijkervaring en schouwt dagelijks voor zowel woningcorporaties als gemeenten. Onze persoonlijke aanpak en ervaring maken daarbij het verschil. We streven naar een nauwe samenwerking met de deelnemers om zo tot de beste oplossingen te komen. Gedurende het gehele proces betrekken we de corporatie om ook eigenaarschap te creëren en te zorgen dat de metingen daarna zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

Voor wie is de training?

We adviseren alle woningcorporaties die met de beeldsystematiek aan de slag gaan een training aan het personeel aan te bieden. De training geeft de complexbeheerders, buurtcoaches, wijkbeheerders, wijkregisseurs handvatten om met beeldkwaliteit aan de slag te gaan en eenduidig vast te leggen. 

Uit welke onderdelen bestaat een training beeldgericht werken van iFocus?

Een training beeldgericht werken bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding
  Een beknopte introductie waarin het doel  van het werken met beeldkwaliteit wordt toegelicht.
 • Methodiek
  Een uitleg van de beeldsystematiek en achtergrond informatie.
 • Training op locatie en bewustwording
  Zorgen ervoor dat alle relevante medewerkers worden getraind in het werken met beeldkwaliteit.
 • Bevindingen
  Een overzicht van de waarnemingen en resultaten die zijn verkregen tijdens de training.
 • Conclusies
  Een samenvatting van de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken op basis van de bevindingen en analyse. Ook geven we specifieke aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.
training-beeldgericht-werken-woningcorporatie-3

Met jouw woningcorporatie een training beeldgericht werken organiseren?

Neem vrijblijvend contact op met Jackie Plug via 06 19 40 52 33 of jackie.plug@ifocus.nl om de mogelijkheden te bespreken.