Dit doen wij / 3B Wonen

3B Wonen

Beeldsystematiek maakt resultaatgerichte sturing mogelijk. Er worden immers vanuit beeldkwaliteit met behulp van foto’s/beelden beslissingen gemaakt op basis van resultaat in plaats van budgetten en frequentie (maatregelen). Beeldsystematiek maakt het eenvoudig om alle interne en externe stakeholders te informeren over doelstellingen en resultaten binnen de verschillende beheersmaatregelen.

Zo heeft ook woningcorporatie 3B Wonen in 2019 beeldsystematiek geïmplementeerd in de organisatie. Nu, 4 jaar later, vraagt 3B Wonen ondersteuning van iFocus voor de uitvoer van de beeldkwaliteitmetingen in het komende voor- en najaar. Er is binnen deze periode simpelweg geen capaciteit om de schouwwerkzaamheden, bestaande uit 64 beeldmeetlatten in 64 complexen, uit te voeren. Analyses en rapportages worden daarentegen wel door de woningcorporatie intern uitgewerkt.

De flexibiliteit en het uitgebreide team van schouwers maken het mogelijk deze schouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd uit te voeren en zo 3B Wonen te helpen.