Monitoring van bijplaatsingen in de openbare ruimte

Een monitoring van bijplaatsingen in de openbare ruimte helpt gemeenten hun afvalprobleem in kaart te brengen en te begrijpen waar, maar bovenal waarom er bijplaatsingen in hun gemeente plaatsvinden. Altijd met als doel de leefbaarheid van de leefomgeving te herstellen.

Wat is een bijplaatsing?

Een bijplaatsing is afval dat naast een afvalinzamelingsvoorziening is geplaatst. Deze bijplaatsingen, ook wel bekend als bijzettingen of verkeerd aangeboden afval, dragen bij aan een toename van zwerfvuil en ongedierte in de nabije omgeving. Bijplaatsingen hebben daarmee een negatieve invloed op de leefbaarheid van de openbare ruimte. Bijzettingen bestaan onder andere uit huisraad, grofvuil en vuilniszakken en vinden we bij ondergrondse en bovengrondse containers.

De wens om over te gaan tot het monitoren van afvalproblematiek omtrent bijplaatsingen komt veelal voort uit een motie in de gemeenteraad. Vaak is dit op basis van een stijging van het aantal meldingen of een onderbuikgevoel. Om de daadwerkelijke ernst van het afvalprobleem binnen een gemeente inzichtelijk te maken, monitort iFocus in opdracht bijplaatsingen met een vast team van schouwers. Door deze metingen volgens een strakke planning en volgens afspraak uit te voeren, zetten we het onderbuikgevoel van de raad om in objectieve inzichten en waardevolle bijdragen voor het gemeentebeleid.

Er zijn meerdere redenen waarom er bijplaatsingen zijn:

 • De afvalvoorziening werkt niet door een technische storing
 • Containers zijn vol omdat er niet tijdig wordt geleegd
 • Afval trekt afval aan. De drempel om er iets bij te plaatsen vermindert.
 • Er is sprake van een taalbarrière
 • Omwonenden hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel of voelen geen verbinding met de buurt (weinig sociale controle).
monitoring-van-bijplaatsingen
monitoring-van-bijplaatsingen-2

Wat is het doel van het monitoren van bijplaatsingen?

Het doel van het monitoren van bijplaatsingen is om objectief in kaart te brengen welke afvalproblemen heersen in de gemeente zodat er vervolgens een gerichte aanpak ter verbetering van de leefbaarheid kan worden opgesteld. Zo wordt er tijdens de monitoring onder andere gekeken of het afvalprobleem heerst in de hele gemeente of dat dit om specifieke containerlocaties gaat. Ook wordt er gekeken of er specifieke piekdagen zijn, waar de bijzettingen uit bestaan en welke redenen ten grondslag liggen aan het probleem.

Metingen van bijplaatsingen zijn onder te verdelen in korte interventies en langetermijnmetingen. Een korte interventie bestaat uit een aaneengesloten meting van 7 dagen in een gemiddelde week, terwijl een langetermijnmeting juist meerdere maanden duurt waarbij eens per week een monitoring plaatsvindt.Voor welke gemeenten zijn metingen van bijplaatsingen bedoeld?

Wij adviseren alle gemeenten in Nederland die problemen ondervinden door bijplaatsingen metingen uit te laten voeren. Iedere gemeente moet immers streven naar een schone, veilige en leefbare publieke buitenruimte. In de meeste gevallen hebben wij contact met Adviseurs Afvalinzameling, Afval Beleidsmedewerkers, Beleidsmedewerkers Afval en Grondstoffen en Procesbegeleiders Grondstoffenbeleid om de monitoring van bijplaatsingen af te stemmen.

Waarom is het monitoren van bijplaatsingen belangrijk?

De monitoring van bijplaatsingen is belangrijk omdat ze de basis vormen van een gerichte aanpak voor afvalbeheer en afvalpreventie. Zonder een objectieve weergave van de werkelijkheid is het simpelweg onmogelijk om effectief beheer te voeren dat de leefbaarheid aanzienlijk verbetert. Door de containerlocaties van naastplaatsingen te monitoren, leggen we de basis voor een correcte toewijzing van investeringen.

Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het betrekken van buurtbewoners en het informeren over juist gebruik, maar ook uit het vergemakkelijken van de afvoer van huisraad. Ook kan extra toezicht worden ingeschakeld, kunnen tarieven worden verlaagd of moet de gemeente aan de slag met de inzamelinfrastructuur. Wellicht moet de gemeente het aantal rondes intensiveren.Vertrouwde werkwijze bij monitoring van bijplaatsingen

Stap 1: Startgesprek

Na onze kennismaking en introductie van de afvalproblematiek in de gemeente bepalen we in samenspraak of er een korte interventie moet plaatsvinden of dat een langetermijnmeting noodzakelijk is.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

Vervolgens richten we ons op het inrichten van de software in Apptimize Platform. We zorgen dat we op basis van de aangeleverde kaarten alle containerlocaties inrichten in het Apptimize Platform.

Stap 3: Uitvoeren van metingen

Metingen van bijplaatsingen worden nooit willekeurig of steekproefsgewijs uitgevoerd. Onze schouwers gaan alle afvallocaties af om per locatie de situatie in kaart te brengen. Zo wordt gekeken waar de bijplaatsing uit bestaat, wat de grootte is en de hoeveelheid, maar ook wat de mogelijke reden van bijplaatsing is.

Stap 4: Verwerken van resultaten tot bijplaatsingsmemo.

De resultaten van de monitoring van bijplaatsingen worden gebundeld en overzichtelijk weergegeven in onze bijplaatsingsmemo’s. Daarbij bieden we  de mogelijkheid aan om de meetresultaten te koppelen aan open data zoals demografische gegevens en adresdichtheid.

Stap 5: Ondersteuning bij analyse

Wij introduceren het project graag bij onze partners van Cyber Advies. Als gerenommeerd adviesbureau in de openbare ruimte weten zij de verzamelde resultaten om te zetten in een allesomvattende analyse en een advies op maat. Hiermee kan een gemeente meteen aan de slag met de effectieve aanpak.

Uit welke onderdelen bestaat een bijplaatsingsmemo van iFocus?

Een memo van een bijplaatsing monitoringsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Totaalweergave van het aantal bijplaatsingen
  Dit omvat een overzicht van alle bijplaatsingen
 • Concentratie van bijplaatsingen (locatie)
  Per locatie een overzicht van bijplaatsingen
 • De samenstelling van de bijplaatsingen
  Een uiteenzetting van de samenstelling van bijplaatsingen, zoals hoeveelheid en grootte)
 • Analyse per wijk
  Een uitgebreide analyse van bijplaatsingen per wijk in combinatie met open data
 • Vervolgplan
  Een vervolgplan op basis van de bevindingen
 • Aanbeveling
  Specifieke aanbevelingen voor acties die kunnen worden ondernomen op basis van de bevindingen van de monitoring
  monitoring-van-bijplaatsingen

  Monitoring van bijplaatsingen laten uitvoeren?

  Vragen over onze monitoring van bijplaatsingen of benieuwd naar de kosten? Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.