Nulmetingen voor woningcorporaties

Nulmetingen worden door woningcorporatie gebruikt om ambities te definieren om vervolgens de kwaliteit effectief te beheren. Nulmetingen stellen betrokken partijen in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en realistische voorwaarden te stellen.

Wat houdt een nulmeting voor woningcorporaties in?

De nulmeting is bedoeld om een startpunt vast te stellen voor het meten van de ontwikkeling van de visuele kwaliteit in de loop van de tijd. Het biedt een referentiepunt waarmee de effectiviteit van toekomstige interventies, projecten, beleidsmaatregelen of beeldbestekken kan worden geëvalueerd. Door het uitvoeren van een nulmeting hebben woningcorporaties, beleidsmakers en andere belanghebbenden een realistisch beeld van de huidige situatie en kunnen ze gerichte acties ondernemen om de kwaliteit van de leefbaarheid te verbeteren. Zonder inzicht in het vertrekpunt is een gerichte planning, implementatie of evaluatie niet mogelijk.

iFocus voert regelmatig nulmetingen uit voor woningcorporaties. Onze resultaten bevestigen of ontkrachten vaak het onderbuikgevoel over de situatie. De uitkomsten van onze nulmetingen leiden tot effectieve maatregelen, zoals het opknappen van een entree of input voor het actualiseren van het beleid met betrekking tot toegankelijkheid. Ook kunnen adviesbureaus en aannemers op basis van onze metingen nauwkeurige berekeningen maken en een realistisch beeld krijgen van de omstandigheden.

Nulmetingen maken het mogelijk om:

 • De huidige situatie en kwaliteit in kaart te brengen
 • Ambities te bepalen over de gewenste kwaliteit en welk niveau daarbij past
 • Toekomstige perioden te vergelijken met het vertrekpunt
 • Prioriteiten te stellen
 • Achterstanden in kaart te brengen
 • Aanpassingen in beleid te maken
 • Het resultaat van maatregelen in kaart te brengen
bestekmetingen-openbare-ruimte

Voor welke woningcorporaties zijn nulmetingen bedoeld?

We raden elke woningcorporatie die start met beeldkwaliteit aan een nulmeting te laten uitvoeren. Zonder een duidelijk beeld van de huidige situatie is het immers onmogelijk om een ambitie met elkaar te bepalen en effectief te beheren. Nulmetingen bieden woningcorporaties de basis voor weloverwogen beslissingen, het bepalen van de ambities, het organiseren van prioriteiten en een gerichte aanpak om de leefbaarheid te verbeteren.

Waarom iFocus voor een nulmeting?

Als ervaren beoordelaar van de leefomgeving voert iFocus regelmatig nulmetingen uit voor corporaties. We betrekken onze opdrachtgevers actief bij dit proces, omdat we veel waarde hechten aan een diepgaand begrip van de metingen.  Door namelijk samen de achterliggende vraag te begrijpen, kunnen onze opdrachtgevers optimaal profiteren van de resultaten.

Vertrouwde werkwijze bij een implementatietraject voor woningcorporaties

Stap 1: Startgesprek

Tijdens onze kennismaking bespreken en  bepalen we samen de doelstellingen van de nulmeting. We bespreken het huidige beleid met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten en buitenruimten.

Stap 2: Inrichting Apptimize Platform

We adviseren het Apptimize Platform op basis van de beschikbare gegevens.

Stap 3: Uitvoeren nulmeting

Onze gecertificeerde inspecteurs voeren de nulmetingen uit nadat de locaties zijn gecontroleerd door de woningcorporatie.

Stap 4: Resultaten verwerken tot memo

We stellen een overzichtelijke memo op met de resultaten en bespreken deze uitvoerig met de opdrachtgever.

Stap 5: Ondersteuning bij vervolgtraject

Indien gewenst introduceren we onze samenwerkingspartner Cyber Advies voor verdere analyse en advies.

Uit welke onderdelen bestaat een nulmeting van iFocus?

Een nulmeting is altijd maatwerk, toch bestaat een memo van een nulmeting voor een woningcorporatie altijd uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding
  Een korte introductie waarin het doel en de context van de nulmeting worden beschreven.
 • Beschrijving van de nulmeting
  Een overzicht van de methodiek die is gebruikt voor de nulmeting, inclusief de periode waarin de metingen zijn uitgevoerd.
 • Resultaten
  Een gedetailleerde samenvatting van de bevindingen van de nulmeting, zoals de staat van de gemeenschappelijke binnen- of buitenruimte, eventuele gebreken of problemen die zijn geïdentificeerd, en andere relevante observaties.
 • Analyse
  Een analyse van de resultaten waarin eventuele patronen, trends of oorzaken van geconstateerde problemen worden besproken. Hierbij kan ook worden ingegaan op mogelijke oorzaken van afwijkingen van de norm of de verwachtingen. Waarbij we de resultaten plaatsen in beheer, inrichting en gebruik.
 • Conclusies
  Een samenvatting van de belangrijkste conclusies die uit de nulmeting kunnen worden getrokken
 • Aanbevelingen
  Specifieke aanbevelingen voor acties die kunnen worden ondernomen op basis van de bevindingen van de nulmeting, gericht op het verbeteren van de kwaliteit of het oplossen van geconstateerde problemen in de gemeenschappelijke- of buitenruimte.
 • Bijlagen
  Eventuele bijlagen met aanvullende informatie, zoals gedetailleerde meetgegevens, kaarten, of foto’s die de bevindingen van de nulmeting ondersteunen.
bestekmetingen-openbare-ruimte-2

Een nulmeting uitvoeren voor jouw woningcorporatie?

Heb je vragen over onze nulmetingen of wil je meer weten over de kosten? Neem vrijblijvend contact op met Jackie Plug via 06 19 40 52 33 of Jackie.plug@ifocus.nl