Bestekmetingen in de openbare ruimte

Bestekmetingen, ook wel bekend als contractmetingen, opnemingen en termijnmetingen, zijn cruciaal om de kwaliteit van uitgevoerd werk te toetsen. Ook zorgen bestekmetingen voor een soepele samenwerking en financiële afhandeling tussen opdrachtgever en aannemer.

Wat is een bestekmeting in de openbare ruimte?

Bestekmetingen worden gebruikt om te toetsen of de aannemer voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in het (RAW)beeldbestek. De basis staat beschreven in de Standaard RAW bepalingen 2020 en de KOR (Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte). Deze standaard zorgt ervoor dat bestekken en contracten voldoen aan uniforme methoden, juridische afspraken en technische eisen. 

Het doel van een bestekmeting bij een beeldbestek in de openbare ruimte is dus om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te controleren en te verifiëren of deze voldoen aan de gestelde prestatie-eisen en afspraken uit het beeldbestek.

Deze metingen vinden doorgaans elk betalingstermijn plaats. Dat wil zeggen iedere 4 weken, in totaal 13 termijnen per jaar. De resultaten van de bestekmetingen kunnen gebruikt worden voor de directievoering, bouwvergaderingen en bij de eventuele verrekening van de betalingstermijnen. Met een bestekmeting wordt transparantie en naleving van de contractuele afspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer gewaarborgd.

 

bestekmetingen-openbare-ruimte

Voor welke gemeenten zijn bestekmetingen bedoeld?

We raden alle gemeenten aan om bestekmetingen uit te laten voeren bij opdrachten volgens een beeldbestek. Bestekmetingen waarborgen betaling naar prestatie en zorgen voor Dit zorgt voor betaling naar prestatie en houden gemeenten op de hoogte van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Waarom iFocus voor een bestekmeting in de publieke buitenruimte?

De bestekmetingen van iFocus worden altijd uitgevoerd door CROW-gecertificeerde Inspecteurs Beeldkwaliteit. Wij voeren wekelijks bestekmetingen uit en garanderen een persoonlijke aanpak en goede communicatie. Met onze objectieve beoordelingen en bewezen werkwijze zorgen wij voor een efficiënte afhandeling van de werkzaamheden.

Bij eventuele discussies tussen de aannemer en de gemeente sluit iFocus als objectieve partner met verstand van zaken aan bij bouwvergaderingen. 

Vertrouwde werkwijze bij bestekmeting

Startgesprek

Stap 1: Startgesprek

Voorafgaand aan de bestekmetingen hebben we een kennismakingsgesprek waarin we bespreken wat u van ons kunt verwachten. We gaan in op uw beleid en bekijken het specifieke bestek. Hierbij kijken we of er maatwerk vereist is en hoe we dit zullen integreren in onze metingen. Dit startgesprek legt een solide basis voor een vruchtbare samenwerking gedurende het hele jaar.

Beleidsmeting

Stap 4: Uitvoeren van metingen

Zodra de software gereed staat en er in overleg is besloten welke meetlocaties worden gemeten, gaan onze CROW-gecertificeerde inspecteurs beeldkwaliteit aan de slag. De schouwcoördinator controleert steekproefsgewijs de gemeten elementen.

Schouw-inspectie_software

Stap 2: Inrichten Apptimize Platform

Nadat wij zijn voorzien van het beeldbestek, de benodigde informatie en (besteks)kaarten, adviseren wij bij het inrichten van de meetsoftware in het Apptimize Platform. De termijnstaten, voor een automatische verrekening, kunnen desgewenst ook ingevoerd worden.

Startgesprek

Stap 5: Schouwrapportage en analyse

Zodra alle metingen zijn afgerond, stellen we een samenvatting van de resultaten op. Deze samenvatting, ook bekend als bestekmemo of schouwrapportage, wordt snel geleverd. In de memo geven we een helder oordeel over de eventuele verrekening van kosten. Vervolgens bespreken we de memo samen, telefonisch, digitaal of tijdens een bezoek. Daarnaast sturen wij altijd een oren en ogen verslag van alles wat onze collega’s is opgevallen ook buiten de meetlocaties.

Controleren_steekproef_inventarisatie_inspectie

Stap 3: Controleren en steekproefgrootte bepalen

Om een objectieve meting uit te kunnen voeren is het essentieel dat we duidelijk weten welke onderdelen binnen het bestek vallen. Vervolgens bepalen we in overleg met zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de juiste steekproefgrootte. We kijken of de steekproefgrootte zoals beschreven in de richtlijn van het CROW . [link naar steekproefgrootte-artikel] voldoende is, of dat er aanpassingen nodig zijn.

Uit welke onderdelen bestaat een bestekmemo van iFocus?

Een memo bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen;

 • Totaal resultaten van de objectieve opname
  Een totaaloverzicht van de resultaten die zijn verkregen tijdens de bestekmetingen.
 • Resultaten per thema of gebied
  Een overzicht van de resultaten per thema of gebied.
 • Resultaten per beeldmeetlat
  Een overzicht van de resultaten per beeldmeetlat.
 • Incidentenuitdraai
  Uitgebreid en gedetailleerd overzicht van incidenten.
 • Oren en ogen verslag
  Verzameling van bijzonderheden die tijdens de metingen zijn waargenomen.
 • Opzet voor termijnverrekening
  Een getailleerd overzicht van kortingen die gehanteerd zouden mogen worden per bestekpost.
  bestekmetingen-openbare-ruimte-2

  Meer informatie of een bestekmeting laten uitvoeren?

  Vragen over onze bestekmetingen of benieuwd naar de kosten? Neem via 06 46 75 13 81 of hessel.randeraad@ifocus.nl vrijblijvend contact op met Hessel Randeraad.