Monitoring Havengebied en Sloterdijken

Port of Amsterdam

Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de volgende gebieden: ‘Havengebied’, ‘Nieuw-West’ en ‘West’.

Port of Amsterdam gebruikt de meetresultaten voor de verantwoording van de geleverde kwaliteit aan gemeente Amsterdam.

project port of amsterdam

Projecten

3B Wonen

3B Wonen

Beeldsystematiek maakt resultaatgerichte sturing mogelijk. Er worden immers vanuit beeldkwaliteit...

Lees meer

Monitoring Havengebied en Sloterdijken

Ik ben zeer tevreden. De monitoring voldoet geheel aan onze uitvraag en wordt correct en tijdig verzorgd.’

– Rolf Pohl, beleidsadviseur – Port of Amsterdam

We werken o.a. voor:

project port of amsterdam