De CO2 footprint van iFocus

iFocus, onderdeel van de Cyber groep, streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom hebben wij een beleid voor duurzaam ondernemen geformuleerd, waarbij wij ons onder andere richten op CO2-reductie.

IFocus is bewust bezig met duurzaam ondernemen. Het zit verweven in de vele keuzes die  dag in dag uit gemaakt worden, in alles wat wij doen, gebruiken en verbruiken.

CO2 reductie is daarin een belangrijk onderdeel waar wij de volgende speerpunten als bedrijf voor hebben vastgelegd en vooral ook al onze medewerkers bij hebben betrokken!

Wij hebben binnen ons bedrijf de volgende afspraken gemaakt en iedereen gevraagd om suggesties ter verbetering;

Personeel

  • Maatregelen voor het verduurzamen van woon-werkverkeer. Daarvoor zijn de volgende opties mogelijk; thuiswerken, reizen per OV of fiets of flexibele werktijden zodat files gemeden worden.
  • Bewust rijden op de weg, volgens de richtlijnen van het nieuwe rijden.
  • Werknemers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, worden gestimuleerd om te bewegen (mogelijkheid halen GVB), mogelijkheden om gezond te eten op het werk, faciliteren van verbinding met collega’s en bieden van een bepaalde mate van vrijheid.
  • Gebruik maken van lokale leveranciers om zo transportbewegingen tot een minimum te beperken. Leveranciers die zich bezighouden met milieuvriendelijke grondstoffen, duurzame verwerking of afvalrecycling,
  • Wij zijn bewust bezig met het maatschappelijk belang van duurzaam personeelsbeleid. Vervullen een maatschappelijke rol door een personeelsbestand in de breedte te hebben. Wij leiden jonge werknemers op tot volwaardige krachten, bieden ouderen de kans om hun ervaringen te delen of betrekken werknemers die aan de zijlijn van de samenleving dreigen te vallen. Zo dragen wij ook op sociaal vlak een duurzaam steentje bij.

Mogelijkheden om energie te besparen en CO2 te reduceren binnen ons werk.

  • Al onze schouwers hebben een fiets ter beschikking om binnen de gemeenten zoveel mogelijk te fietsen naar de schouwlocatie.
  • Medewerkers hebben allemaal een uitleg ontvangen over het nieuwe rijden, waarbij o.a. regelmatig bandenspanning controleren en brandstof besparende tips zijn uitgedeeld.
  • Op kantoor houden we er rekening mee dat we niet onnodig printen, deuren gesloten blijven en alle elektrische apparaten zijn uitgeschakeld bij afwezigheid.
  • Afval scheiden, gebruik maken van groene stroom.

Door rekening te houden met bovenstaande tips/maatregelen zijn we op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan het milieu en de CO2 reductie.

Per kwartaal evalueren wij onze doelstellingen en stellen ze zo nodig bij.

Hebben jullie besparingstips of ideeën rondom CO2-reductie stuur deze dan door naar: info@ifocus.nl

 

Downloads

3.D.1 – Deelname initiatieven Cyber

3.C.2 – Communicatieplan Cyber Groep – feb. 2020

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2022

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – sept. 2021

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – sept. 2020

3.B.1 – Energie Management plan 2019-2022.pdf

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep 2021

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – juli 2019

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2019

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2018