iFocus biedt Noordwijk inzicht in bijplaatsingen containers

iFocus heeft in december 2021 een nulmeting uitgevoerd voor de gemeente Noordwijk als het gaat om het aantal bijplaatsingen van containers. In de periode van 17 tot en met 23 december zijn in totaal 132 containerlocaties en milieuparken gemonitord op 7 aaneengesloten dagen.

Per locatie is gekeken naar de aanwezigheid van bijplaatsingen en het type bijplaatsing (grofvuil, huisvuil, karton/papier, plastic of overige). Ook de toegankelijkheid van de containers is bekeken. Kan de container worden geopend en kan er afval in de container worden geplaatst?

Met de resultaten van onze meting krijgt de gemeente Noordwijk inzicht in de hoeveelheid bijplaatsingen rondom containers. Uit de eerste resultaten blijkt dat er veel goed gaat in de gemeente. De meeste bijplaatsingen hadden betrekking op grofvuil (alles wat niet in de containers past, zoals een koelkast of bank), gevolgd door huisvuil.

Passende oplossing

Door meerdere malen per jaar te meten, kunnen wij voor gemeenten in kaart brengen of er een trend in de resultaten zichtbaar is met betrekking tot het type en het aantal bijplaatsingen. Is een grotere container nodig? Heeft het te maken met bewonersgedrag? Aan de hand van deze analyse kunnen we gericht naar een passende oplossing zoeken.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Marian Kunst van iFocus via 06 20 70 37 54 of marian.kunst@ifocus.nl.

Nieuwsartikelen

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

   Op donderdag 21 september heeft het CROW tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 gepubliceerd. Mede door de expertise van iFocus voldoet de KOR weer volledig aan de huidige standaarden en...

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een...

iFocus meet vervuilingsgraad Houthavens-gebied

iFocus meet vervuilingsgraad Houthavens-gebied

iFocus is onlangs in opdracht van Port of Amsterdam gestart met een eerste meting van de vervuilingsgraad van het water in het gebied Houthavens. Deze eerste meting is onderdeel van een viertal kwartaalmetingen, waarmee iFocus op een objectieve manier de vervuiling op...

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws