iFocus biedt Noordwijk inzicht in bijplaatsingen containers

iFocus heeft in december 2021 een nulmeting uitgevoerd voor de gemeente Noordwijk als het gaat om het aantal bijplaatsingen van containers. In de periode van 17 tot en met 23 december zijn in totaal 132 containerlocaties en milieuparken gemonitord op 7 aaneengesloten dagen.

Per locatie is gekeken naar de aanwezigheid van bijplaatsingen en het type bijplaatsing (grofvuil, huisvuil, karton/papier, plastic of overige). Ook de toegankelijkheid van de containers is bekeken. Kan de container worden geopend en kan er afval in de container worden geplaatst?

Met de resultaten van onze meting krijgt de gemeente Noordwijk inzicht in de hoeveelheid bijplaatsingen rondom containers. Uit de eerste resultaten blijkt dat er veel goed gaat in de gemeente. De meeste bijplaatsingen hadden betrekking op grofvuil (alles wat niet in de containers past, zoals een koelkast of bank), gevolgd door huisvuil.

Passende oplossing

Door meerdere malen per jaar te meten, kunnen wij voor gemeenten in kaart brengen of er een trend in de resultaten zichtbaar is met betrekking tot het type en het aantal bijplaatsingen. Is een grotere container nodig? Heeft het te maken met bewonersgedrag? Aan de hand van deze analyse kunnen we gericht naar een passende oplossing zoeken.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Marian Kunst van iFocus via 06 20 70 37 54 of marian.kunst@ifocus.nl.

Nieuwsartikelen

iFocus op de vakbeurs Openbare Ruimte

iFocus op de vakbeurs Openbare Ruimte

iFocus 5 en 6 oktober op vakbeurs Openbare RuimteHoe zorg je ervoor dat de openbare ruimte daadwerkelijk de waarde heeft die je voor ogen hebt? En hoe kun je dat meten en vertalen naar concrete maatregelen? Ons 'Waardenmodel Leefomgeving' geeft de handvatten voor...

iFocus brengt hoeveelheid drijfvuil in kaart

iFocus brengt hoeveelheid drijfvuil in kaart

Vanuit het programma Amsterdam Plastic Smart City hebben zo’n vijftig woonbootbewoners de vraag gekregen het water rondom hun woning één jaar lang vrij te houden van drijfvuil. Hiervoor kregen ze een speciaal ontwikkeld schepnet. Om het effect hiervan te beoordelen,...

Training ‘Beeldgericht werken’ verhelderend

Training ‘Beeldgericht werken’ verhelderend

iFocus organiseert verschillende keren per jaar trainingen over beeldgericht werken. Op 10 juni jongstleden vond de training plaats bij leerwerkbedrijf Werkom in Purmerend. Bij deze praktijkgerichte trainingen op maat vormt het bestek de basis. “Het doel van de...