iFocus brengt verstening in beeld

Tuintjes met minimaal 60% groen en 40% verharding. Dat is wat woningcorporatie De Leeuw van Putten in Spijkenisse in het kader van de klimaatverandering nastreeft. Om te weten hoe versteend de tuintjes op dit moment zijn, brengt iFocus de huidige situatie in beeld. Ook andere problemen worden daarbij in kaart gebracht. “De metingen geven veel inzicht. Daarmee zijn ze een mooie input om beleid te veranderen”, zo geeft Marian Kunst van iFocus aan.
Het Nederlandse weer wordt door de klimaatverandering steeds extremer. Lange periodes van hitte en droogte en hevige regenbuien zijn al lang geen uitzondering meer. Omdat onze leefomgeving sterk is versteend, krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast.

Groen is dé oplossing voor verkoeling bij extreme hitte en de afvoer van regenwater bij een hoosbui. “Dat is ook de reden dat de gemeente Spijkenisse met alle corporaties heeft afgesproken om vergroening te stimuleren, om daarmee onder andere de afwaterproblematiek tegen te gaan”, vertelt Marloes van der Stroom, medewerker Leefbaarheid en Participatie bij woningcorporatie De Leeuw van Putten in Spijkenisse.

Concreet betekent dit volgens Marloes dat de woningcorporatie streeft naar tuintjes die voor minimaal 60% uit groen en voor maximaal 40% uit bestrating bestaan. De corporatie koppelt dit streven aan het NK tegelwippen (https://nk-tegelwippen.nl), een landelijke actie die van 30 maart tot 30 september loopt, met als doel om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. De gemeente die het hoogste aantal tegels per inwoner heeft gewipt, wint de prestigieuze ‘Gouden Tegel’.


Compleet beeld

Om te weten hoe het staat met de verstening van de tuintjes, onderzoekt iFocus momenteel een aantal sociaal zwakkere wijken in Spijkenisse. Hierbij worden zowel de voor- als achtertuintjes van de huurders in beeld gebracht op basis van beeldkwaliteit. In totaal worden er circa 1.600 adressen in kaart gebracht.

Naast de verhouding tussen groen en grijs, wil de corporatie ook graag een beeld hebben van de algehele staat van de tuintjes. Volgens Marian Kunst van iFocus wordt hierbij een groot aantal zaken meegenomen. “Hoe ligt het gras erbij? Hoeveel onkruid staat er in de tuin? Staat er huisvuil of grof vuil? Hangen de hagen niet teveel over? Wat is de staat van de erfafscheiding? Staan er grote bomen dicht op de gevel? Heeft de verharding olie- of verfvlekken? Liggen er uitwerpselen in de tuin? Al deze zaken brengen we aan de hand van beeldmeetlatten – die we samen met branchevereniging Aedes hebben ontwikkeld – in beeld in het Apptimize Platform. Zodat we een compleet en uniform beeld krijgen van hoe de tuintjes erbij liggen.”


‘Nog veel te winnen’

Marian vertelt dat de metingen heel voorspoedig verlopen. “We gaan heel hard; we lopen soms zo’n honderd adressen op een dag. Daar hadden we allemaal niet op gerekend.” Bovendien leveren de metingen veel interessante informatie op. Zo ziet ze dat het in sommige straten heel goed gaat, terwijl het in andere straten juist minder goed gaat. “Hoe dat kan? Dat zijn interessante dingen om te onderzoeken. Ook blijkt dat als het er buiten rommelig en onverzorgd uitziet, er vaak meer aan de hand is. Dat geeft dan weer aanleiding om ook eens achter de voordeur te kijken. Daarmee raakt het werk dus ook aan sociaal beheer.”

Inmiddels zijn de metingen in de wijken De Akkers en De Hoek afgerond. In totaal zijn er nu circa 1.200 adressen gemeten, waarbij 67% van de adressen voldoet aan de gemiddelde ambities. De aangetroffen incidenten hebben vooral betrekking op de grashoogte, opslag van huisvuil en grof vuil, bomen, probleemtakken en onkruid. Wanneer wordt ingezoomd op het aandeel verharding in de tuin, blijkt dat in 85% van de gevallen meer dan 60% van de voortuin is bestraat. Voor de achtertuin geldt dat in bijna 80% van de gevallen meer dan 60% van de oppervlakte is bestraat. “Daar valt dus nog veel te winnen.”


Vooruitdenken

Marian merkt dat steeds meer corporaties zich bewust worden van de effecten van klimaatverandering. “Ze beseffen dat we op termijn echt een probleem krijgen met de waterafvoer als we op dezelfde manier doorgaan. iFocus kan gemeenten en corporaties helpen om de tuintjes op een uniforme manier in beeld te brengen. Dat kan een hele mooie input zijn om beleid te veranderen.”

Ze vertelt dat De Leeuw van Putten niet alleen situaties wil aanpakken die niet voldoen, maar ook positieve waardering wil uitspreken naar bewoners die hun tuin wél goed onderhouden. “Daarmee laat je als corporatie zien dat je het ziet en waardeert als bewoners hun verantwoordelijkheid nemen.”

Nieuwsartikelen

Met gepaste trots terugkijken

Met gepaste trots terugkijken

iFocus heeft ook in 2023 weer tal van metingen verricht en trainingen verzorgd. Maar we hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling en lancering van de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’. En daar zijn we trots op.    Als iFocus vinden we het...

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

   Op donderdag 21 september heeft het CROW tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 gepubliceerd. Mede door de expertise van iFocus voldoet de KOR weer volledig aan de huidige standaarden en...

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een...

Nieuwsartikelen

Met gepaste trots terugkijken

Met gepaste trots terugkijken

iFocus heeft ook in 2023 weer tal van metingen verricht en trainingen verzorgd. Maar we hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling en lancering van de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’. En daar zijn we trots op.    Als iFocus vinden we het...

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

   Op donderdag 21 september heeft het CROW tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 gepubliceerd. Mede door de expertise van iFocus voldoet de KOR weer volledig aan de huidige standaarden en...

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een...

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws