iFocus voert quickscan uit voor recreatiegebieden Loosdrechtse Plassen

Onlangs is iFocus in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht e.o. gestart met de uitvoering van een quickscan. Hierbij worden de technische kwaliteit en beheerkwaliteit van de recreatiegebieden en -eilanden in kaart gebracht. Per 1 januari 2023 heeft het schap de uitvoering van (een deel van) haar taken namelijk neergelegd bij de gemeente Wijdemeren.

Om de staat van het overgedragen areaal inzichtelijk te krijgen, is iFocus eind maart op zeven recreatie-eilanden op de Loosdrechtse Plassen – waaronder de Meent en de Strook – gestart met een quickscan. Begin april waren de recreatieterreinen – waaronder Bosdijk – en de fiets- en voetpaden zoals Scheendijk aan de beurt.

Onze collega’s van Cyber Advies maken op dit moment een doorrekening van het desbetreffende areaal voor de gemeente Wijdemeren. Deze doorrekening krijgt mede vorm door de bevindingen tijdens onze controles. Een mooie samenwerking dus!

Beheerplan
De resultaten worden uiteindelijk verwerkt in een beheerplan voor de Loosdrechtse Plassen. Cyber Advies maakt per eiland een beheerpaspoort, met daarin onder andere de kenmerken, kosten en kaarten van het eiland. Ook de bevindingen van iFocus tijdens de schouw krijgen hier een plek. Al deze beheerpaspoorten samen vormen het uiteindelijke beheerplan voor de Loosdrechtse Plassen. Zo krijgt Wijdemeren nog meer grip op het beheer en onderhoud van dit gebied.

Waar de eerste controle nu is afgerond, vindt in het hoogseizoen – als de recreatiedruk het grootst is – een tweede controle plaats. Zo krijgen we een mooi beeld van beide situaties. Een leuke bijkomstigheid is dat wij als iFocus mét boot en schipper de wateren van het prachtige Loosdrecht mogen bevaren voor deze controles.