Training ‘Beeldgericht werken’ verhelderend

iFocus organiseert verschillende keren per jaar trainingen over beeldgericht werken. Op 10 juni jongstleden vond de training plaats bij leerwerkbedrijf Werkom in Purmerend. Bij deze praktijkgerichte trainingen op maat vormt het bestek de basis. “Het doel van de training is om inzicht te geven in beeldgericht werken. Zodat iedereen weer met dezelfde bril naar de juiste dingen kijkt”, geeft Marian Kunst van iFocus aan.

Werkom in Purmerend is een groen leerwerkbedrijf met 214 medewerkers in de buitendienst. Waar het bedrijf vroeger werkte met frequentiebestekken, zijn daar nu beeldbestekken voor in de plaats gekomen. “Bij beeldgericht werken gaat het om het resultaat. Dan hebben we het niet meer over 22 keer per jaar maaien, maar dan mag het gras bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 7 cm”, licht Marian Kunst toe. “Het is een andere manier van werken, waarbij het resultaat telt en niet hoe je tot het resultaat komt. Daarom is een praktijkgerichte training over beeldgericht werken ook zo nuttig.”

Marian vertelt dat het bestek het uitgangspunt vormt bij de praktijktraining. “Welke afspraken staan erin? Welke catalogus en welke beeldmeetlatten worden gebruikt? Het bestek is de basis voor de training; daarin staat namelijk waarop gemonitord moet worden. Toch merken we in de praktijk dat de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de resultaten, niet altijd weten wat er in het bestek staat.”


Theorie en praktijk

De training ‘Beeldgericht werken’ duurt een dag, heeft een theorie- en praktijkgedeelte en kent een maximum van tien deelnemers. De dag start met een korte introductie en het uitspreken van verwachtingen, waarna er dieper wordt ingegaan op beeldgericht werken. Wat is het en hoe werkt het? Daarnaast krijgen de deelnemers een toelichting op de meetmethode en worden de verschillen besproken tussen de KOR-Kwaliteitscatalogus van 2013 en 2018.

Vervolgens wordt het beeldbestek zelf besproken. Wat staat hierin? Welke beeldmeetlatten horen daarbij? Ook het verrekenen komt aan de orde, waarbij er volgens de CROW-richtlijnen sprake mag zijn van een maximale kwaliteitsafwijking van 10%.

Tijdens het praktijkgedeelte gaan de deelnemers naar buiten om op locatie te bepalen wat het juiste ‘ingrijpmoment’ is. Wanneer moet je iets gaan doen om te voorkomen dat je door de kwaliteitsgrens (norm) heen zakt? Na de metingen worden de resultaten met elkaar vergeleken en besproken.


Inzicht in beeldgericht werken

iFocus organiseert de trainingen over beeldgericht werken een aantal keer per jaar en maakt ze op maat, passend bij het beeldbestek. “Het doel is om inzicht te geven in beeldgericht werken”, vat Marian de training samen. “Het is belangrijk dat mensen gevoel krijgen bij de verschillende kwaliteitsniveaus en dat ze het beeldgericht werken in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Bovendien is het van belang dat ze het ook gebruiken in de communicatie met de opdrachtgever; het is zo belangrijk om in overleg te zijn en te blijven met je opdrachtgever. Dat geeft je als organisatie veel handvaten en inzichten.”

Aan het eind van de training vraagt Marian altijd wat de deelnemers de volgende dag anders gaan doen. “Mijn advies is om het management bij elkaar te roepen en eerst samen eens goed door het bestek te gaan. Wat staat er nu eigenlijk in? En laat daarbij alle aannames achterwege. Het bestek is de basis van waaruit je werkt. Ga daarbij na wat handig en praktisch is. Dan kun je je mensen daar vervolgens in meenemen.”


Verhelderend

Marian weet dat deelnemers de training vaak heel verhelderend vinden. “Het is vooral het stilstaan bij dingen. Waar zijn we met elkaar mee bezig? Je zit in een dagelijkse flow, doet het werk al jaren en hebt het werk weer gegund gekregen. Terwijl er wel dingen veranderen. Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Daarom is het goed om af en toe bewust stil te staan bij het werk en de contractafspraken die je hebt gemaakt. Zodat iedereen weer met dezelfde bril naar de juiste dingen kijkt. Daar helpt zo’n training enorm bij.”

Nieuwsartikelen

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

iFocus heeft ook in 2023 weer tal van metingen verricht en trainingen verzorgd. Maar we hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling en lancering van de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’. En daar zijn we trots op.    Als iFocus vinden we het...

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

   Op donderdag 21 september heeft het CROW tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Amersfoort de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 gepubliceerd. Mede door de expertise van iFocus voldoet de KOR weer volledig aan de huidige standaarden en...

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Quick Scan: grip op beheer en onderhoud

Begroten op basis van actuele cijfers Het uitvoeren van beleid op basis van oude cijfers is met de Quick Scan van iFocus en Cyber Advies verleden tijd. De Quick Scan levert namelijk niet alleen een geactualiseerd overzicht van de kwaliteit van arealen op, maar ook een...